Innloggingen ble avbrutt
Lukk
Du har skrevet inn feil opplysninger
Lukk
VI kan ikke finne deg. Ta kontakt med kundeservice
Lukk
Velkommen
Du har skrevet inn feil opplysninger
Produktet er lagt i din hanldekurv
Signeringsprosessen ble avbrutt
Signeringen lykkes

Hvitvasking

I følge forskrift om tiltak mot hvitvasking skal banker forsikre seg om at de transaksjoner som banken gjennomfører er lovlige og ikke har tilknytning til noen straffbar handling. Forskriften sier at bankpersonal er forpliktet til å stille spørsmål om visse transaksjoner, og må noen ganger be om legitimasjon for å forsikre seg om hvem som utfører transaksjonen.

Forskriften omfatter tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og bygger på et EU-direktiv. Reglene berører i stort sett hele Europa, og omfatter ut over banker, bl.a. livforsikringsselskaper, valutavekslere, advokater, eiendomsmeglere og revisorer.

Hvordan påvirkes du som kunde av reglene?

Resurs Bank skal foreta en vurdering av bankens risiko for at banken brukes til hvitvasking eller terrorfinansiering. Det er derfor nødvendig for Resurs Bank å ha god kjennedom om sine kunder og deres forretninger når forretningsrelasjonen starter.

Om du vil være kunde hos Resurs Bank, kan det bli nødvendig å besvare noen spørsmål så vi forstår ditt formål med, og behov av våre banktjenester. Det er obligatorisk å legitimere seg om du vil være kunde. Legitimasjonskravet gjelder også ved visse løpende transaksjoner. Alle spørsmålene stilles som følge av kravene i hvitvaskingsloven, og all kundeinformasjon behandles konfidensiellt. Banken har krav om konfidensialitet som tidligere, såkalt bankhemmelighet.

Når det gjelder juridiske personer, må banken kontrollere hvem som er reelle eiere i virksomheten og står bak den juridiske personen. Her kan Resurs Bank kreve dokumentasjon på eierforhold, f.eks.hvem eller hvilke som kontrollerer minst 25% av firmaet. Legitimasjonskontroll er obligatorisk.

Supremecard.no benytter cookies til å forbedre og tilpasse ditt besøk på webbsiden. Ved å klikke på "Jeg aksepterer" samtykker du til at cookies benyttes. Les mer om cookies